البرز آذر
Image default

ویژگیهای هواساز آپارتمانی البرز آذر:

هواساز آپارتمانی بامی
هواساز آپارتمانی بامی البرز آذر
  • مختص واحدهای آپارتمانی و مسکونی
  • کنترل دقیق دما و رطوبت
  • استقلال واحدها در یک ساختمان
  • عدم اشغال زیربنای ساختمان
  • تسهیل در عملیات ساختمانی
  • سرویس و نگهداری آسان
  • پایین بودن برق مصرفی
  • نصب و راه اندازی سریع
  • کاهش هزینه ها
  • حذف کانالهای عمود در ساختمان
هواساز آپارتمانی بامی
جدول مشخصات فنی هواساز آپارتمانی مدل بامی البرز آذر

پست های مرتبط

درج دیدگاه