البرز آذر
Image default

ویژگیهای هواساز ( ایرواشر ) صنعتی البرز آذر :

ایرواشر صنعتی البرز آذر
ایرواشر صنعتی البرز آذر
  • کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز در طول شبانه روز بدون نیاز به اپراتور
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • افزایش محسوس راندمان دستگاه هواساز
  • بهبود کیفیت جریان هوای خروجی از سیستم
  • سهولت در نصب و نگهداری
  • قیمت پایین تر نسبت به سایر سیستم ها
جدول مشخصات فنی ایرواشر صنعتی البرز آذرجدول مشخصات فنی ایرواشر صنعتی البرز آذر
جدول مشخصات فنی ایرواشر صنعتی البرز آذر

پست های مرتبط

درج دیدگاه