البرز آذر
Image default

ویژگیهای هواساز ( ایرواشر ) صنعتی البرز آذر :

ایرواشر صنعتی البرز آذر
ایرواشر صنعتی البرز آذر هواساز مدرن تهویه البرز
  • کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز در طول شبانه روز بدون نیاز به اپراتور
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • افزایش محسوس راندمان دستگاه هواساز
  • بهبود کیفیت جریان هوای خروجی از سیستم
  • سهولت در نصب و نگهداری
  • قیمت پایین تر نسبت به سایر سیستم ها
جدول مشخصات فنی ایرواشر صنعتی البرز آذر
جدول مشخصات فنی ایرواشر صنعتی البرز آذر هواساز

پست های مرتبط

درج دیدگاه