البرز آذر

کاتاگوری : داکت اسپیلیت

مدرن تهویه البرز آذر تولید کننده انواع سیستم های تهویه مطبوع و داکت اسپلیت یونیت داخلی و خارجی

ویژگی های داکت اسپیلیت مدرن تهویه البرز آذر

  • استقلال کامل سیستم تهویه مطبوع در مقایسه با سیستم های مرکزی
  • کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • کاهش قابل ملاحضه هزینه های عملکرد انرژی نسبت به سیستم های مرکزی
  • سهولت در نصب و نگهداری

مدرن تهویه البرز آذر تولید کننده انواع سیستم های تهویه مطبوع و داکت اسپلیت یونیت داخلی و خارجی

مدرن تهویه البرز آذر تولید کننده انواع سیستم های تهویه مطبوع و داکت اسپلیت یونیت داخلی و خارجی
مدرن تهویه البرز آذر تولید کننده انواع سیستم های تهویه مطبوع و داکت اسپلیت یونیت داخلی و خارجی