البرز آذر

تگ : هواساز

هواساز های آپارتمانی مدرن تهویه البرز آذر کم مصرف و سازگار با تمامی شرایط جغرافیایی

هواساز آپارتمانی مدل سقفی
سقفی
هواساز آپارتمانی ایستاده
ایستاده

هواساز آپارتمانی مدل سرمایشی
سرمایشی

هواساز آپارتمانی بامی
بامی

ویژگیهای هواساز آپارتمانی البرز آذر:

  • کنترل اتوماتیک دستگاه هواساز در طول شبانه روز بدون نیاز به اپراتور
  • صرفه جویی در مصرف انرژی
  • افزایش محسوس راندمان دستگاه هواساز
  • بهبود کیفیت جریان هوای خروجی از سیستم
  • سهولت در نصب و نگهداری
  • قیمت پایین تر نسبت به سایر سیستم ها

جدول مشخصات فنی هواساز آپارتمانی مدل سقفی

هواساز آپارتمانی بامی

جدول مشخصات فنی هواساز آپارتمانی بامی

جدول مشخصات فنی هواساز آپارتمانی مدل سرمایشی البرز آذر